Popularnie zwane lumpeksy i różne inne źródła tanich wyrobów tekstylnych – przykłady.

Advertisements